Методична робота

                  

   

    Система дошкільної освіти йде по шляху перетворень . Здійснення цієї ідеї вимагає активізації роботи з педагогічними кадрами , пошуку нових форм і методів. Однією з форм підвищення професійної компетентності педагогів , формування потреби в постійному професійному саморозвитку і вдосконалення рівня своєї майстерності є методичні об'єднання педагогів дошкільної освіти . У сучасних умовах вихователь - це насамперед дослідник , що володіє такими якостями , як наукове психолого - педагогічне мислення , високий рівень педагогічної майстерності , певна дослідницька сміливість , розвинена педагогічна інтуїція , потреба у професійному самовихованні і розумному використанні передового педагогічного досвіду, тобто володіє сформованим інноваційним потенціалом. На методичних об'єднаннях для педагогів нашого міста ми прагнемо організувати « зустрічі» з проблемою , протиріччям , з новими знаннями , новими підходами , зустрічі з успіхом у професійній діяльності , що приносять радість відкриттів і педагогічних звершень .